benchmark 标准层析柱-尊龙人生就是博

邮箱:
 
单位/姓名:
 
尊龙人生就是博-尊龙人生就是博首页 兰格产品 > 产品系列 > 辅助产品 > 迪贝流体

下载资料需要会员权限,请登录后再进行操作:

还不是会员?立即注册

benchmark 标准层析柱

benchmark 标准层析柱

适用于液相色谱分析应用中的水溶液和大部分溶剂。不适用于以下溶剂:丙酮、酮类,氯代烃类,脂肪族酯,苯酚>10% 

流量范围:-

最大通道数:请选择通道数

全国客服热线:400-620-5333

适用场所:

蠕动泵管路配件产品特性:

工作温度:4-20℃
ph 值:1-14 
化学稳定性:适用于液相色谱分析应用中的水溶液和大部分溶剂。不适用于以下溶剂:丙酮、酮类,氯代烃类,脂肪族酯,苯酚>10% naoh,>10% hcl, >5% 醋酸,或强无机酸。

功能特点

层析柱玻璃柱内径

最大承受压力

6.6mm

900 psi(60 bar)

10mm

600 psi(40 bar)

15mm

300 psi(20 bar)

25mm

150 psi(10 bar)

35mm

150 psi(10 bar)

50mm

100 psi(6.7 bar)


购买benchmark标准层析柱产品,您将会收到:

1) 组装好的层析柱,包含材质为pe、过滤孔为25μm的过滤片(柱床撑板)。
2) 过滤片备件包,包含:
2个30μm ptfe 过滤片
2个10μm ptfe 过滤片
2个10μm pe 过滤片
3) 管路连接组件,包含:
一根2米长,外径1/16”的ptfe管,一端带1/4-28 unf 接头(pp)
一根0.5米长,外径1/16”的ptfe管,一端带1/4-28 unf 接头(pp)

技术指标

玻璃柱:硼硅酸盐玻璃
末端:ptfe
过滤片(柱床撑板):pe
o型圈:fkm/fpm
调节螺帽:乙缩醛
锁紧螺帽:乙缩醛
管路连接螺帽:含玻纤的pp
管路接头:含玻纤的pp

其他参数

产品结构

玻璃柱内径

6.6mm

10mm

15mm

25mm

35mm

50mm

玻璃柱长度

两端固定的层析柱

50mm

006bcc-06-05-ff

 

 

 

 

 

100mm

006bcc-06-10-ff

006bcc-10-10-ff

006bcc-15-10-ff

006bcc-25-10-ff

 

 

150mm

006bcc-06-15-ff

006bcc-10-15-ff

006bcc-15-15-ff

006bcc-25-15-ff

006bcc-35-15-ff

 

250mm

006bcc-06-25-ff

006bcc-10-25-ff

006bcc-15-25-ff

006bcc-25-25-ff

006bcc-35-25-ff

006bcc-50-25-ff

400mm

006bcc-06-40-ff

006bcc-10-40-ff

006bcc-15-40-ff

006bcc-25-40-ff

006bcc-35-40-ff

006bcc-50-40-ff

500mm

 

006bcc-10-50-ff

006bcc-15-50-ff

006bcc-25-50-ff

 

006bcc-50-50-ff

一端固定一端可调的层析柱

50mm

006bcc-06-05-af

 

 

 

 

 

100mm

006bcc-06-10-af

006bcc-10-10-af

006bcc-15-10-af

006bcc-25-10-af

 

 

150mm

006bcc-06-15-af

006bcc-10-15-af

006bcc-15-15-af

006bcc-25-15-af

006bcc-35-15-af

 

250mm

006bcc-06-25-af

006bcc-10-25-af

006bcc-15-25-af

006bcc-25-25-af

006bcc-35-25-af

006bcc-50-25-af

400mm

006bcc-06-40-af

006bcc-10-40-af

006bcc-15-40-af

006bcc-25-40-af

006bcc-35-40-af

006bcc-50-40-af

500mm

 

006bcc-10-50-af

006bcc-15-50-af

006bcc-25-50-af

 

006bcc-50-50-af

两端可调的层析柱

50mm

006bcc-06-05-aa

 

 

 

 

 

100mm

006bcc-06-10-aa

006bcc-10-10-aa

006bcc-15-10-aa

006bcc-25-10-aa

 

 

150mm

006bcc-06-15-aa

006bcc-10-15-aa

006bcc-15-15-aa

006bcc-25-15-aa

006bcc-35-15-aa

 

250mm

006bcc-06-25-aa

006bcc-10-25-aa

006bcc-15-25-aa

006bcc-25-25-aa

006bcc-35-25-aa

006bcc-50-25-aa

400mm

006bcc-06-40-aa

006bcc-10-40-aa

006bcc-15-40-aa

006bcc-25-40-aa

006bcc-35-40-aa

006bcc-50-40-aa

500mm

 

006bcc-10-50-aa

006bcc-15-50-aa

006bcc-25-50-aa

 

006bcc-50-50-aa

 

玻璃柱内经

6.6mm

10mm

15mm

25mm

35mm

50mm

末端备件

可调末端

006bae-06

006bae-10

006bae-15

006bae-25

006bae-35

006bae-50

固定末端

006bfe-06

006bfe-10

006bfe-15

006bfe-25

006bfe-35

006bfe-50

ptfe过滤片备件

过滤孔5μm

006fr-06-05

006fr-10-05

006fr-15-05

006fr-25-05

006fr-35-05

006fr-50-05

过滤孔10μm

006fr-06-10

006fr-10-10

006fr-15-10

006fr-25-10

006fr-35-10

006fr-50-10

过滤孔20μm

006fr-06-20

006fr-10-20

006fr-15-20

006fr-25-20

006fr-35-20

006fr-50-20

过滤孔30μm

006fr-06-30

006fr-10-30

006fr-15-30

006fr-25-30

006fr-35-30

006fr-50-30

过滤孔50μm

006fr-06-50

006fr-10-50

006fr-15-50

006fr-25-50

006fr-35-50

006fr-50-50

pe过滤片备件

过滤孔25μm

006fr-06-25-pe

006fr-10-25-pe

006fr-15-25-pe

006fr-25-25-pe

006fr-35-25-pe

006fr-50-25-pe

o型圈备件

fkm/fpm 
10个/包

006or-06-v

006or-10-v

006or-15-v

006or-25-v

006or-35-v

006or-50-v

网站地图